Splošni pogoji

Politika zasebnosti in varstvo osebnih podatkov velja za vse uporabnike spletni strani www.fresco-control.com , s katero upravlja podjetje Fresco Control  d.o.o. , Liminjanska 96, 6320 Portorož

Upravljalec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki jih posameznik posreduje, je podjetje  Fresco Control d.o.o.

Liminjanska 96, 6320 Portorož

Zbiranje in uporaba osebnih podatkov

Fresco Control d.o.o. spoštuje zasebnost uporabnikov spletne strani, osebne podatke pa obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.

Podatke o kupcih upravljavec obdeluje za izpolnjevanje svojih obveznosti iz pogodbenega razmerja za namene:

-identifikacije posameznika

– izstavitve računa

-dostave izdelka

-reševanja reklamacij

-izvajanja transakcije

Upravljavec zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov v primeru nakupa, registracije in soglasja posameznika k prejemanju e-novic.

S sodelovanjem v eni od omenjenih aktivnosti bodo obdelani naslednji osebni podatki:

-ime in priimek

-elektronski naslov

– geslo v šifrirani obliki,

-podatki o prebivališču

– država bivanja,

-telefonska številka

-IP naslov

-podatki o registraciji,

-arhiv komunikacije

-podatki o nakupih in koriščenju ugodnosti

Fresco Control d.o.o.  te podatke potrebuje za potrebe komunikacije, priprave in posredovanja ponudb ter ugodnosti, prilagojenih zanimanju uporabnika.

Na podlagi soglasja posameznika lahko upravljavec obdeluje osebne podatke za namene priprave in pošiljanja prilagojenih ponudb ter obveščanje o ponudbah, ki uporabnika zanimajo. Obveščanje se izvaja preko izbranih kanalov posredovanja. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno in ga lahko posameznik kadarkoli umakne. Podatki se hranijo do preklica privoljenja posameznika oziroma do prejema zahteve za izbris podatkov.

Upravljavec lahko obdeluje osebne podatke za potrebe oglaševanja ter za potrebe ugotavljanja zadovoljstva strank s storitvami oziroma uporabniško izkušnjo tudi na podlagi zakonitega interesa, če posameznik navedeni obdelavi ne ugovarja.

Podatki, za katere Fresco Control d.o.o.  potrebuje soglasja , se obdelujejo v skladu z veljavno zakonodajo.

Zakaj zbiramo osebne podatke

Zaradi izboljšanja funkcionalnosti, kakovosti in storitev.

Zaradi izpolnitve nakupa in ostalo z nakupom povezano komunikacijo.

Zaradi oblikovanja ponudb

Zaradi reševanja reklamacij

Zaradi trženjske raziskave

Zaradi pošiljanja e-novic in drugega oglasnega gradiva

Shranjevanje osebnih podatkov

Fresco  Control d.o.o. hrani in varuje osebne podatke na sedežu podjetja. Podatki, ki se obdelujejo za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti,  se hranijo do izpolnitve vseh obveznosti  iz  pogodbenega razmerja.

Podatki, ki se obdelujejo na podlagi soglasja posameznika, upravljavec hrani do preklica njegovega soglasja. Uporabnik lahko kadarkoli pokliče ali poda pisno zahtevo za prenehanje uporabe osebnih podatkov na naslov info@fresco-control.com

Varovanje zasebnosti

Fresco Control d.o.o. skrbi za varovanje zasebnosti z upoštevanjem vseh predpisov. Prav tako pa zagotavlja vso potrebno organizacijsko ter tehnološko podporo za varovanje in zaščito osebnih podatkov pred spremembami, izgubo, dostopom in krajo.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Fresco Control d.o.o.  lahko vaše podatke, skladno z namenom , posreduje tretjim osebam:

Zunanji pogodbeni agenciji, ki izvaja spletni marketing. Z namenom tehnične in vsebinske optimizacije spletne strani, izvajanja Google in Facebook oglaševanja in re-marketinga, ter optimizacije uporabniške izkušnje na spletni strani.
Če za podatke zaprosijo državni organi, ki s pisno obrazložitvijo zahtevajo podatke .

 

Pravice uporabnika

Posameznik ima v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov naslednje pravice:

-pravico do dostopa do podatkov,

-pravico do popravka,

-pravico do izbrisa

-pravico do omejitve obdelave,

-pravico do prenosljivosti podatkov in

-pravico do ugovora.

Posameznik lahko zahteva uveljavljanje navedenih pravic na elektronski naslov [email protected]

Osebe mlajše od 15 let

Osebe, mlajše od 15 let, lahko posredujejo svoje podatke preko spletne strani le z izrecnim dovoljenjem staršev, rejnikov ali skrbnikov.

Add to cart