Domača stran

"SAFE GUARD"

za vašo hrano in vaše zdravje

“Pomočnik, na katerega se lahko zanesete”

FRESCO CONTROL je svetovna novost, ki nas opozori o poteku roka uporabnosti živil in izdelkov, ter spremlja pravilno temperaturo hrambe izdelkov, predvsem po odprtju originalne embalaže. Zasnovan je bil z jasnimi cilji: pomagati pri ohranjanju zdravja, gospodarnejšem ravnanju s hrano, zmanjševanju odpadkov, ter posledično k večjemu proračunu.

S Fresco Control so živila, zdravila in kozmetika s pretečenim rokom uporabe sedaj preteklost.

Zakaj Fresco Control?

Za lahkotnejši korak v vsakodnevnem opravilu

 • Ker je plesen dobra le na plemenitih francoskih sirih
 • Ker skisano mleko ne paše v kavo
 • Ker mora sok imeti okus po sadju iz katerega je
 • Ker ni gospodarno , da mečemo hrano v smeti
 • Ker imajo vse stvari svoj rok trajanja
 • Ker je potrebno poskrbeti za svoje zdravje
 • Ker je v današnjem tempu težko vse kontrolirati
 • KDAJ smo odprli? ALI je že potekel rok uporabnosti? ALI hranim na PRAVI temperaturi? ALI lahko to stvar zaužijem brez zdravstvenih posledic?

Hitra, pametna , natančna in zanesljiva rešitev, ki omogoča nadzorovanje živil in drugih pokvarljivih izdelkov!

Težnja po zniževanju vsakodnevnih stroškov, zmanjševanju količine gospodinjskih odpadkov in predvsem želja po zdravem načinu življenja, je prisotna v skoraj vsakem gospodinjstvu. Za lahkotnejši korak v vsakodnevna opravila vam predstavljamo  hitro, pametno, natančno in zanesljivo rešitev, ki na dnevni ravni omogoča nadzorovanje živil in drugih pokvarljivih  izdelkov. FRESCO CONTROL je naprava, ki omogoča, da se posameznik osredotoči na stroškovno učinkovito in preudarno uporabo. Je svetovna novost, ki kontrolira rok uporabe ter hkrati nadzira predpisano temperaturo shranjevanja , predvsem  po odprtju originalne embalaže (ker so roki uporabnosti takrat zelo kratki, pogojeni s predpisano temperaturo hrambe!) . FRESCO CONTROL lahko uporabljamo za nadzor tako živil kot tudi zdravil in kozmetike, ter  vseh ostalih izdelkov, ki imajo predpisane pogoje užitnosti.

Fresco Control

Blagovna-znamka

Enostavno na različnih izdelkih, katerekoli oblike in velikosti…


Fresco Control rešuje vaše probleme

- Zastrupitve z hrano

Je tudi v vašem hladilniku prava tempirana bomba pokvarjene hrane?

Vsako leto iz neznanja ali strahu  pred zastrupitvijo zavržemo  ogromno hrane . 

Hrana, ki ni pravilno shranjena in je izpostavljena na toplem zraku se lahko pokvari.  Če je hrana že pokvarjena, pa tega navzen še ni opaziti, imate lahko prebavne težave, lahko zbolite, oz. se lahko zastrupite, kar je lahko celo usodno. 

Zelo, zelo nevarna so tudi zdravila, katerim poteče rok uporabnosti, oz. niso pravilno hranjena, na pravilni temperaturi. Zato je bolje preprečiti  kot zdraviti! 

S hrano in izdelki, predvsem tistimi, ki so že odprti je potrebno ravnati previdno!

ZDRAVJE JE NAŠA NAJVEČJA VREDNOTA, ZATO GA MORAMO ZNATI OHRANJATI!

Pri tem vam bo v pomoč Fresco Control.

Pokvarjena hrana je okužena z mikroorganizmi (paraziti,  virusi, bakterijami), ki se v njej razmnožujejo pri nepravilni in  predolgi hrambi.

Da do zastrupitve  ne pride, moramo biti pazljivi že ob  nakupu živil, njihovem prevozu in predvsem shranjevanju, nato pri pripravi in
uživanju, ter nazadnje  pri ponovnem shranjevanju ostankov.

Oporečna hrana je glavni vir raznih želodčnih in črevesnih težav, ter zastrupitev.

Marsikdo se je tudi  že zastrupil s hrano.  Tovrstne težave z zastrupitvijo so lahko zelo nevarne za naše zdravje, v nekaterih primerih lahko tudi usodne,  zato previdnost ni nikoli odveč.

 ” Bodite previdni – uporabljajte Fresco Control “

- Zavržene odpadne hrane

Pomislite koliko hrane zavržete vsak dan, teden, mesec, leto?

PROBLEM ZAVRŽENE HRANE JE ZELO RESEN!
Po podatkih  v smeteh  konča letno 1,3 milijarde ton hrane na svetovni ravni, kar je štirikrat več, kot bi potrebovali za odpravo lakote po svetu!

Po podatkih se v ZDA zavrže  150.000 ton hrane/DAN.
Letno se zavrže za 165 bilionov $  hrane, v gospodinjstvu pa za  2.100 $/leto!

V EU se zavrže 173 kg na evropejca.

Vsak Slovenec zavrže več kot 72 kg hrane/leto.
V povprečnem  gospodinjstvu smo odgovorni za odmet hrane cca 24 kg/prebivalca.

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I111438

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/communications_materials_en

POMISLITE KOLIKO BOSTE LAHKO PRIHRANILI Z NAPRAVO FRESCO CONTROL...

Hrano in vse pokvarljive izdelke je potrebno pravilno hraniti , na pravilni temperaturi in seveda tudi nadzorovati njihov rok uporabnosti, da bodo živila in izdelki primerno sveži , užitni in uporabni.  S tem boste zmanjšali  količino zavržene hrane  in prihranili pri vašem proračunu-  PRIHRANEK!  

Ko  kupujete  hrano , ste pozorni na rok uporabe?   Na polici je ogromno izdelkov  enake vrste , ki pa imajo lahko različen rok uporabnosti /npr.  jogurt enake znamke- istih proizvajalcev,  ima lahko za kar več dni različen  rok uporabnosti/ .   Če ste pozorni na to , je dobro , saj pridobite  živilo z daljšim rokom uporabe.
Rok uporabnosti je natisnjen na večini živilskih izdelkov, ki jih kupimo.   Datum na embalaži označuje, do kdaj je živilo lahko v prodaji in do kdaj  ohrani optimalno  kakovost.
Kaj pa doma , ko  živilo odprete /jogurt, mleko, sok  itd…/ in ga ne porabite v celoti,  ste pozorni na to, kdaj ga odprete  in shranite v hladilnik in koliko časa po tem ga še lahko uživate?
Pri tem velikokrat  nastane  problem , da ne vemo kdaj  smo odprli neko  živilo  /sok, mleko , skuto, sir itd…/, predvsem , če je to storil namesto nas nekdo drug in ga  postavil nazaj  v hladilnik . Tudi sami  pozabimo, kdaj smo določeno  živilo odprli in ga spravili  v hladilnik.   Če ne prej , moramo potem, ko živilo zopet želimo  zaužiti poskusiti, oz.  začutiti ali  je to mleko, sok… že postalo kislo,  oz. ali je nastala na živilu plesen itd.  Seveda takšna živila romajo  takoj v smeti.  Včasih pa se tudi zgodi , da živilo, ki je že preteklo  zaužijemo  in imamo kasneje zdravstvene posledice  , pa se sploh ne zavedamo zakaj se počutimo slabo, ali smo napihnjeni,  ali celo bruhamo itd…

Zanesljiv gospodinjski pomočnik-FRESCO CONTROL IN NJEGOVE PREDNOSTI

 • Pomaga pravilno hraniti izdelke in nadzorovati njihov rok uporabnosti, da bodo živila in  izdelki, ki jih boste  imeli  vedno dovolj  primerno sveži, užitni in uporabni.
 • Opozarja na preostanek dni uporabnosti, pretečene dni uporabnosti, kakor tudi koliko dni je izdelek že odprt
 • Opozarja na pravilno temperaturo hrambe izdelkov
 • Opozarja na čas porabe produkta po odprtju
 • V hladilniku vzpostavlja red in preglednost.Vzpostavlja sistem hrambe izdelkov, ki jih uporabljamo.
 • Optimizira nabavo in porabo živil, ter prihrani pri gospodinjskemu proračunu.Vzpodbuja gospodarno in preudarno ravnanje s hrano.
 • Zmanjšuje količine zavržene hrane v domačem gospodinjstvu.
 • S FC se lahko počutite popolnoma varne, da bodo vaša hrana in izdelki primerni za uživanje in uporabo!

Zanesljiv gospodinjski pomočnik-Fresco Control in njegove prednosti

Da bo vaše življenje brezskrbnejše, prijetnejše, varnejše, odgovornejše in predvsem bolj zdravo…

 • Pomaga pravilno hraniti izdelke in nadzorovati njihov rok uporabnosti, da bodo živila in  izdelki, ki jih boste  imeli  vedno dovolj  primerno sveži, užitni in uporabni.
 • Opozarja na preostanek dni uporabnosti, pretečene dni uporabnosti, kakor tudi koliko dni je izdelek že odprt
 • Opozarja na pravilno temperaturo hrambe izdelkov
 • V hladilniku vzpostavlja red in preglednost.Vzpostavlja sistem hrambe izdelkov, ki jih uporabljamo.
 • Optimizira nabavo in porabo živil, ter prihrani pri gospodinjskemu proračunu.Vzpodbuja gospodarno in preudarno ravnanje s hrano.
 • Zmanjšuje količine zavržene hrane v domačem gospodinjstvu.
 • S FC se lahko počutite popolnoma varne, da bodo vaša hrana in izdelki primerni za uživanje in uporabo!
 • Pomaga pravilno hraniti izdelke in nadzorovati njihov rok uporabnosti, da bodo živila in  izdelki, ki jih boste  imeli  vedno dovolj  primerno sveži, užitni in uporabni.
 • Opozarja na preostanek dni uporabnosti, pretečene dni uporabnosti, kakor tudi koliko dni je izdelek že odprt
 • Opozarja na pravilno temperaturo hrambe izdelkov
 • V hladilniku vzpostavlja red in preglednost.Vzpostavlja sistem hrambe izdelkov, ki jih uporabljamo.
 • Optimizira nabavo in porabo živil, ter prihrani pri gospodinjskemu proračunu.Vzpodbuja gospodarno in preudarno ravnanje s hrano.
 • Zmanjšuje količine zavržene hrane v domačem gospodinjstvu.
 • S FC se lahko počutite popolnoma varne, da bodo vaša hrana in izdelki primerni za uživanje in uporabo!

Delovanje Fresco Control

1.

Fresco Control se samodejno vklopi, ko odprete vrata hladilnika in zazna svetlobo. V sekvencah po 3 sek.prikaže vse relevantno potrebne podatke, naziv artikla, dneve uporabnosti in temperaturno stanje izdelka , nakar se ugasne. Če je na svetlobi in katerikoli parameter odstopa (dnevi uporabnosti ali temperature),vas prične zvočno in svetlobno opozarjati  . 
V primeru  prekoračitve  temperature  glede na nastavljeno, vas bo opozoril, da postavite izdelek na predpisano temperaturo. Ravno tako vam bo posredoval podatek, za koliko stopinj  »o C« ali  »o F« v povprečju je bila prekoračena temperatura  in koliko časa!

2.

Zelo nazorno z dvema zelenima LED lučkama na desni strani “luna displaya” prikazuje,da je izdelek še v roku uporabnosti “DAYS OK”

.

3.

Z rdečima LED lučkama na levi strani luna displaya “EXP DAYS” vas opozarja, da so potekli dnevi uporabnosti. Na potekle dni uporabnosti in nepravilno temperaturo vas opozarjata dve utripajoči rdeči LED lučki – alarm, ki se nahajata na vrhu displaya. Če so odstopanja izven dovoljenih toleranc se dodatno vklopi še zvočni alarm.

4.

Na LCD se izpisuje: koliko dni je izdelek še uporaben, oziroma koliko dni je čez rok uporabe ,koliko dni je odprt,, trenutno temperaturo izdelka in ,ali se nahaja v nastavljenih parametrih. Če se temperatura nahaja izven nastavitve hranjenja, prikaže status ( LOW,HIGH ) in + ali – diferenco v o C ,ali o F .

5.

V primeru, da so vsi parametri v redu, izpiše “OK in kljukico”. Če so parametri v okvirju določenih toleranc, izpiše “CHECK !” ,v primeru previsoke temperature vas opozori,da jo znižate “LOWER THE TEMPERATURE!”,če pa je prenizka , da jo zvišate “RAISE THE TEMPERATURE !” in na koncu opozori “BE CAREFUL”.

6.

Če je odstopanje izven toleranc, najprej izpiše “WARNING!”, nato vam prikaže kateri parameter odstopa (enako kot v predhodni alineji) in v zaključku opozori “DANGER”.Vprimeru časovno daljšega odstopanja se samodejno izklopi (izmenično utripata rdeča LED lučka OFF in zelena LED lučka ON), ter vas pri ponovnem vklopu opozarja na vzrok izklopa.

Seveda pa lahko tudi vse parametere,  kadarkoli želite,  pregledujete  ročno,  z listanjem .

Vse parametre lahko tudi spreminjate glede na zahteve artikla

TUDI TAKRAT, KO FRESCO CONTROL NI V UPORABI NA IZDELKU, LAHKO DELUJE KOT TERMOMETER!

Specifikacije

V embalaži Fresco Control prejmete

-FRESCO Control (bele, ali rumene ali oranžne barve)

-Nosilec FC

-Elastika fi 2mm x 400 mm s štoparjem

-Baterija CR 

-Dodatni samolepilni magnet za nemagnetno ohišje hladilnika

-Navodila za uporabo v 4 jezikih /SLO, ANG, NEM, ŠPAN/

-FRESCO Control (bele, ali rumene ali oranžne barve)

-Nosilec FC

-Elastika fi 2mm x 400 mm s štoparjem

-Baterija CR 

-Dodatni samolepilni magnet za nemagnetno ohišje hladilnika

-Navodila za uporabo v 4 jezikih /SLO, ANG, NEM, ŠPAN/

Fresco Control

Blagovna-znamka

Nov, poseben, enostaven, pameten, zelo uporaben, zato ga potrebujete v svojem domu, službi, na počitnicah… povsod, kjer imate opravka s pokvarljivimi izdelki!

Zmeraj pripravljen za uporabo in vedno pri roki, z nosilcem  ali v hladilniku  oz . na hladilniku!

Zmeraj pripravljen za uporabo in vedno pri roki, z nosilcem  ali v hladilniku  oz . na hladilniku!

Fresco control

Blagovna-znamka

za vsakogar

Prav vsakdo od nas lahko prevzame skrb za svoje zdravje, dobro počutje, z zdravo, svežo hrano, užitnimi zdravili, uporabno kozmetiko itd… Ravno tako lahko vsakdo  prevzame vlogo v zmanjševanju odpadkov in pripomore k ohranjanju našega planeta. Z malo truda lahko zmanjšamo odpadno hrano,  s tem prihranimo denar in pripomoremo k varovanju našega okolja-našega planeta.
  Z napravo Fresco Control  lahko to naredite veliko lažje, kot si mislite. Vaša poraba in nabava bo postala optimalnejša, vaš proračun bo večji in imeli boste popoln nadzor. Istočasno pa boste poskrbeli tudi za svoje zdravje in zdravje vaše družine.

 

»Smo to, kar jemo«!.

Fresco control

Blagovna-znamka

za vsakogar

Prav vsakdo od nas lahko prevzame skrb za svoje zdravje, dobro počutje, z zdravo, svežo hrano, užitnimi zdravili, uporabno kozmetiko itd… Ravno tako lahko vsakdo  prevzame vlogo v zmanjševanju odpadkov in pripomore k ohranjanju našega planeta. Z malo truda lahko zmanjšamo odpadno hrano,  s tem prihranimo denar in pripomoremo k varovanju našega okolja-našega planeta.
  Z napravo Fresco Control lahko to naredite veliko lažje, kot si mislite. Vaša poraba in nabava bo postala optimalnejša, vaš proračun bo večji in imeli boste popoln nadzor. Istočasno pa boste poskrbeli tudi za svoje zdravje in zdravje vaše družine.

 

»Smo to, kar jemo«!.

Pojdi po lažji poti, vendar naredi velik preobrat zase in za svoj planet!

FRESCO CONTROL KOLEKCIJA 3 KOS

KOMPLET FRESCO CONTROL

Add to cart